Doprava stavebných materiálov a zemné práce

CAT 424 D

1 hodina prevádzky stroja = 32 €

UDS 114:

1 km prevádzky vozidla = 1,40€
1 hodina prevádzky vozidla = 45 €
15 min. zdržania vozidla z viny objednávateľa = 3 €

Tatra 815 S3:

1 km prevádzky vozidla = 1,40 €
1 hodina prevádzky vozidla = 24 €
1 hodina nakládky a vykládky = 12 €
15 min. zdržania vozidla z viny objednávateľa = 3 €

Autožeriav AD 28t:

1 km prevádzky vozidla = 1,40 €
1 hodina prevádzky vozidla = 45 €

Tatra 815 s HR HIAB 250:

1 km prevádzky vozidla = 1,40 €
1 hodina práce s HR = 34,- €

Domiešavač (2x):

1 km prevádzky vozidla = 1,40 €
15 min prevádzky vozidla = 6 €
15 min umývania vozidla = 4 €

Vibračný Valec Weber DVH 603-E:

1 deň prevádzky vozidla = 100 €

Búrací kompresor:

1 deň prenájmu kompresoru = 60 €

Pneukladivo

1 deň prenájmu = 10 €

Tlaková hadica

1 deň prenájmu = 5 €

Búrací špic

1 deň prenájmu = 2,5 €

Pozn.: Pri fakturácii za výkon prepravných činností podľa vykázaných km sa účtuje + nakládka, vykládka a zdržanie za každých vykázaných 15 min.
Pri fakturácii za výkon prepravných činností podľa hodinovej zúčtovacej sadzby sa účtuje výkon podľa vykázaných hodín od výjazdu zo stanovišťa po príjazd vozidla na stanovište.
Pri prejazde mýtnym úsekom sa cena zvyšuje o príslušnú sadzbu mýta za km.
Cena za výkon prepravných činností sa stanovuje dohodou.
Dohodnutá cena prepravy je stanovená na základe kalkulácie dopravcu.
Objednávateľ potvrdzuje, že je s cenníkom prepravných a ostatných služieb a výkonov dopravcu oboznámený a že ceny prepravných a ostatných výkonov v ňom uvedené sú ceny dojednané podľa tejto kalkulácie.
Anton Obšivan konateľ spoločnosti
Uvedené ceny sú bez DPH.
Cenník je platný od 01.01.2012.